• KIẾN TRÚC CỔ ĐIỂN
  • THIẾT KẾ SÂN VƯỜN
  • THIẾT KẾ NỘI THẤT TẦNG 1 THEO PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
PHÒNG KHÁCH

PHÒNG KHÁCH

PHÒNG KHÁCH
PHÒNG ĂN

PHÒNG ĂN
  • THIẾT KẾ NỘI THẤT TẦNG 2 THEO PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
PHÒNG NGỦ MASTER

PHÒNG NGỦ MASTER

PHÒNG NGỦ MASTER

PHÒNG NGỦ MASTER
WC


WC

WC

WC

WC

WC
SINH HOẠT CHUNG

SINH HOẠT CHUNG

SINH HOẠT CHUNG

SINH HOẠT CHUNG
  • THIẾT KẾ NỘI THẤT TẦNG 3 THEO PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
PHÒNG NGỦ TRẺ CON

PHÒNG NGỦ TRẺ CON

PHÒNG NGỦ TRẺ CON
PHÒNG NGỦ VỢ CHỒNG CON TRAI

PHÒNG NGỦ VỢ CHỒNG CON TRAI
WC

WC

WC
  • THIẾT KẾ NỘI THẤT TẦNG 4 THEO PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
PHÒNG CON GÁI

PHÒNG CON GÁI

PHÒNG CON GÁI

PHÒNG CON GÁI

PHÒNG CON GÁI

PHÒNG CON GÁI

PHÒNG CON GÁI

PHÒNG CON GÁI
PHÒNG LÀM VIỆC

PHÒNG LÀM VIỆC

PHÒNG LÀM VIỆC

Leave a Reply