S : 360m2

S xây dựng : 150 m2

Số tầng : 3 tầng 1 tum

Số phòng ngủ : 4 phòng ngủ master

Mức đầu tư : 15 tỷ

Thời gian khởi công : 06 – 2021

Thời gian hoàn thành : 02 – 2022