Villa 250 m2

Số tầng cao : 3 tầng

Số phòng ngủ : 1 phòng master , 2 phòng ngủ con , 2 phòng ngủ khách .

Khởi công : tháng 6 – 2021 , dự kiến hoàn thành tháng 12 -2021

Mức đầu tư : 11 tỷ